Klik op de foto’s voor vergrootte weergave.

Het kanon op de Schans
Pal naast de Schanstoren staat sinds enkele jaren een kanon opgesteld. Het is een 24 ponder V.O.C. kanon uit 1785. Het is in 1999 aan de gemeente Arcen en Velden geschonken door Frans en Ine Peeters.  Waar het ooit dienst heeft gedaan is niet bekend. Op advies van Juffrouw Stoel werd het gericht op Venlo. Het is symbolisch bedoeld omdat de geschiedenis ons leert dat de vesting Arcen in vroeger tijden vele malen is bestormd door ”die van Vendeloo”.  Door het vele gebruik, nee niet het schieten, maar het gebruik als foto object met de kinderen er bovenop, was de verflaag flink afgesleten. De oranje grondverf begon te overheersen.  Op ons verzoek heeft schilder Sjaak Janssen er zich over ontfermd. ‘n Dagje schuren, twee dagen grondverven en een dag aflakken en het is weer als nieuw!  Laat die van Vendeloo nu maar komen! Sjaak bedankt!

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment