Rabo Club Support Actie

Na het succes van vorig jaar doen we natuurlijk ook dit najaar weer mee aan de Rabo Club Support Actie.  Was de opbrengst vorig jaar bestemd voor de renovatie van het kruis op het kerkhof, nu gaan we voor de financiering en onderhoud van een eigen website. We willen geenszins invloed uitoefenen waar je je…