De Leeberg is een verlengde van de Trip en werd aangelegd in 1968 – 1969.  De eerste rij woningen aan de oostzijde verrees in 1969. De vrijstaande woningen aan de westzijde dateren uit de 90er jaren. De verdere verlenging en de vrijstaande woningen voorbij de Ronckenstraat kregen gestalte rond 2009 – 2011. Het kerkhof is aangelegd rond 1957.

Uitleg van de naam:

Lee, lede, Lei of Lie was vroeger een waterloop. De Leeberg was dus een hoger gelegen stuk grond langs een beek(je).