Onderstaande teksten zijn gebruikt bij de tentoonstelling over de historie van de gemeente Arcen en Velden eind 2009 en bij gelegenheid van de samenvoeging bij de gemeente Venlo per 1 januari 2010.

Deze tentoonstelling vond eind 2019 plaats in de voormalige boerderijschuur van het kasteel.

1) Titel:

Arcen – Lomm – Velden – 1801 – 2009

de Historie

 

2) DVD Presentatie:

 • 25 situaties vroeger en nu. Bv. Kerken, dorpsgezichten en oude gebouwen.
 • 50 foto’s à 12 sec. is totaal 10 min.
 • presentatie via TV (93 cm)

 

3) Onderwerpen en conceptteksten:

 1. a) Arcen, Lomm en Velden tot 1800
 2. b) Mairie de Velden
 3. c) Gemeentewapen Arcen, Lomm en Velden

Arcen, Lomm en Velden na 1816

 1. d) Groei en economische ontwikkeling
 2. e) Opbouw infrastructuur
 3. f) Gemeentelijke organisatie
 4. g) Herindeling: van plannen en perikelen tot fusie.
 5. h) De 2e
 6. i) Maas vriend en vijand
 7. j) Internationale samenwerking

Reserve:

 1. k) Kerk
 2. l) Verenigingen

 

4) Inrichting voormalige winkel. (Indien Beschikbaar)

 • Meubilair gemeentehuis

 

Wim Janssen

Fried Urselmann

Arcen, Lomm en Velden tot 1800

Arcen

Door Graaf Reinoud van Gelder werd Arcen in 1330 benoemd tot Vrije Heerlijkheid. Tot deze Heerlijkheid behoorden eveneens het gehucht Lomm en de buurtschappen Hasselt en Schandelo.

De eerste Heren van Arcen waren Arnt en Otto van Buren.

Door huwelijk heeft de Heerlijkheid daarna toebehoord aan de familie Schenck van Nijdeggen, de Graven van Gelder om vervolgens in 1779, wederom door huwelijk, over te gaan aan het geslacht Von Wymar zu Kirchberg.

Alhoewel niet groter als 4 straten kende Arcen door zijn begrenzing door de Maas en omwalling met poorten, een stedelijk karakter. Dit werd nog versterkt door onder meer het stapelrecht aan de Maas alsmede de week- en jaarmarkten die Arcen ooit kende. Het kasteel met zijn bewoners bezorgde Arcen in de loop van de eeuwen een zekere deftigheid.

 

Velden

Her dorp Velden behoorde voor de helft aan de Heerlijkheid Arcen en voor de helft aan de Heerlijkheid Grubbenvorst. Velden had wel zijn eigen Schepenbank. Met name door de aanwezigheid van een kasteel is over de geschiedenis van Arcen meer bekend als over die van Velden. Velden was een dorp met een agrarisch, vroom en degelijk karakter. De grote boerenhoeven en de huizen van de dagloners lagen vrij ver uit elkaar verdeeld over de buurtschappen. In 1433 werd er de oudste vereniging binnen de grenzen van onze huidige gemeente opgericht, de “suster- ende broederschap” ter ere van O.L. Vrouw, St. Andreas en St. Antonius Abt. Een voorloper van het huidige Bastianusgilde.

 

De Fransen

Na eerdere bezettingen door Spanjaarden, Pruissen en Oostenrijkers, werd onze streek in 1794 bezet door de Fransen. Deze zetten vanaf 1795 alle bestaande bestuurlijke indeling overboord waardoor bezet gebied op bestuurlijk niveau gelijkgeschakeld werd met Frankrijk. Schepenbanken werden afgeschaft evenals de heerlijke rechten.

Arcen, Lomm en Velden vallen vanaf 1798 onder het departement van de Roer maar zijn nog wel afzonderlijke “communes”. Arcen en Lomm ressorteren daarbij onder het kanton Geldern, Velden onder het kanton Wankum. Registers van de Burgerlijke Stand worden ingevoerd voor geboorten, sterfgevallen en huwelijken.

 

Mairie de Velden

In 1800 worden de vaak kleine communes samengevoegd tot grotere “mairies”. Arcen, Lomm en Velden worden samengevoegd tot één gemeente met de naam “Mairie de Velden”, ressorterend onder het kanton Wankum.

Op 9 februari 1801 wordt het gebied tussen Rijn en Maas ingelijfd bij Frankrijk en op dezelfde dag wordt de eerste gemeenteraadsvergadering gehouden in de nieuwe Mairie de Velden, het Scholtishuis. Maire (burgemeester) is ene Jean Haenen en Adjoint (wethouder) ene M. Hafmans.

In 1805 wordt Maire Haenen opgevolgd door Maire Kochs, die op zijn beurt in mei 1807 wordt opgevolgd door J.T.P. van Deelen.

Na het vertrek van de Fransen in 1814 wordt de gemeente in 1815 ingedeeld bij Nederland en wordt per 1 januari 1816 de Gemeente Arcen & Velden opgericht.

J.T.P. van Deelen is de eerste burgemeester. De aanspreektitel blijft voorlopig echter Maire.

In 1830 breekt de Belgische opstand uit , waarbij de zuidelijke Nederlanden zich los maken van het noorden. Limburg sluit zich hierbij aan en wij worden dan Belgen. Door een vredesverdrag in 1839 van Koning Willem I met de opstandige Belgen kwam Limburg en dus ook Arcen, Lomm en Velden weer bij Nederland.

Het gemeentewapen en de gemeentevlag

Gemeentewapens werden doorgaans pas in de 19e en 20e eeuw vastgesteld. In veel gevallen werden deze gebaseerd op oude voorgangers, de zegels van schepenbanken.

 

Zegel Schepenen van Arcen

Het oudste zegel van de schepenen van Arcen werd gebruikt tussen 1420 en 1670. Het rechtsgebied van de schepenen omvatte de Heerlijkheid, dus naast het dorp Arcen ook Lomm, Hasselt en Schandelo. Het zegel vertoont een gedekt poortgebouw met zijtorens, voorzien van een borstwering. Onder het poortgebouw bevindt zich tussen de zijtorens het wapenschild van de Heren van Arcen uit het geslacht van Buren.

Een tweede schepenbankzegel was in gebruik tussen 1724 en 1797 en voert het wapenschild van de Heren van Arcen uit het geslacht Van Gelder.

 

Zegel Schepenen van Velden

De oudste bekende zegel dateert van 1460. Deze vertoont een wapenschild met een tak van vijf eikenbladeren en twee eikels. De ruimte tussen wapenschild en opschrift is opgevuld met takken.

Tussen 1492 en 1518 was in Velden een tweede zegel in gebruik. Dit vertoont een naar de kerkpatroon verwijzend wapenschild met Andrieskruis en 2 takken.

In de periode van 1662 tot 1764 was een derde zegel in gebruik, eveneens vertonend

een wapenschild met Andrieskruis.

 

Gemeentewapen I

In 1889 werd door Koning Willem III aan Arcen en Velden een gemeentewapen verleend.

Dit omvatte een groen veld (sinopel) bezaaid met korenaren van goud, dit als zinspeling op het dorp Velden. Centraal in het veld een gotische poort met twee zijtorens van goud waarop elk een vaandel met de kleuren goud en azuur aan een gouden steel. Vóór de poort een gedeeld schild met rechts in azuur een leeuw van goud met een dubbele staart en links in goud een leeuw met sabel, het wapen van Gelder en Gulik. Het geheel was omgeven door het randschrift Gemeentebestuur van Arcen en Velden.

Duidelijk was dat voor dit gemeentewapen voornamelijk Arcense elementen waren gebruikt.

Velden, dat slechts werd vertegenwoordigd door aan fantasie ontsproten symbolische korenaren (velden), had een waardiger plaats in het wapen verdiend.

 

Gemeentewapen II

Een verwijzing naar een historisch symbool van het kerkdorp Velden werd als een gemis ervaren. Het duurde echter tot 1977 dat het gemeentebestuur hiervan doordrongen raakte, nadat meerderen, o.a. de Stichting Banistiek en Heraldiek, haar hierop had gewezen.

Ondanks dat het sinds 1889 fingerende wapen op enkele plaatsen binnen de gemeente was vastgelegd (b.v. bordes gemeentehuis) werd een nieuw wapen ontworpen waarbij de korenaren geheel verdwenen en Velden herkenbaar werd middels de uit het oude schepenzegel bekende eikentak met vijf bladeren en twee eikels.

 

Gemeentevlag

Met als uitgangspunt eenvoudig en niet te duur, werden op initiatief van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek in 1967 door het gemeentebestuur stappen gezet voor de introductie van een eigen gemeentevlag.

De gedachten gingen uit naar een vlag in de kleuren geel en blauw, conform de kleuren goud en azuur in het toenmalige gemeentewapen. Adviezen om een groene baan (sinopel) op de vlag op te nemen alsook een symbolische verwijzing naar Velden werden niet overgenomen. Op 4 juni 1968 stelde de Raad dan ook een gemeentevlag vast bestaande uit een schuinlopend blauw en geel veld.

Na de vaststelling van een nieuw gemeentewapen in 1977 besloot de Raad in 1978 om ook maar over te gaan op een drastische aanpassing van de gemeentevlag. Zodoende kent de gemeente sindsdien een vlag in de kleuren geel en groen, waarin opgenomen zowel een kasteel (Arcen) als het eikenblad (Velden).

 

Bevolkingsgroei:

Jaar Aantal inwoners
1800 857 (??)
1830 1542
1860 1828
1890 2124
1920 2814
1950 4697
1980 8092
2009 8711 (01-01-09)

 

 

Winkels:

Bedrijf Arcen Lomm Velden
1955 2009 1955 2009 1955 2009
Bakker 5 1 1 0 5 1
Slager 3 0 0 0 3 1
Groenten/levensmiddelen 9 1 2 0 8 1
Huishoudelijke artikelen 2 1 1 0 2 0
Melkboer 2 0 0 0 2 1
Cafés 16 5 3 1 11 6

 

Van landbouw naar toerisme

1800 – De bevolking, bestaande uit 857 zielen, verdiende zijn brood in de landbouw en  aanverwante beroepen zoals smid, zadelmaker enz.

De landbouw was zeer kleinschalig en diende in hoge mate voor eigen levensonderhoud.

1830 – Er zijn vier bierbrouwerijen, een distilleerderij, een water- en een windmolen. Verder twee mandenmakers, een chocoladefabrikant en een touwslager.

1860 – Er was nu ook een oliemolen op stoom en er ontstond steenproductie langs de Maas in Velden. In de gemeente werd op zes plaatsen stroop gefabriceerd.

In de dorpen ontstaat meer kleinschalige nijverheid en ambachtelijkheid. We krijgen bakkers, kleer- en schoenmakers, winkels met een sortering van grutterswaren tot petroleum en klompen. In de Koestraat in Arcen vestigden de gebroeders Timmermans een sigarenfabriek.

 • Boerenleenbank in Arcen opgericht.
 • Bierbrouwerij ”De Vriendenkring”opgericht. De kleine brouwerijen verdwenen.

 

 

1936

In Arcen wordt de VVV (Vereniging ter bevordering van het Vreemdelingen Verkeer) opgericht.

Vanaf 1945 zien we modernisering, schaalvergroting en groei o.a. door

* de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Lomm met de vestiging van hoogwaardige industrie.

* nieuwbouw, met name de projecten Velden Oost en Hasselderheide

* opkomst van de campings in de jaren 60 en bungalowparken.

* gestructureerde aanpak van het toerisme en de vestiging van de

Kasteeltuinen, het Thermaalbad en de Hertog Jan Brouwerij.

* de nadruk te leggen op het toerisme, door de gemeente ondersteund met

haar logo, Arcen en Velden, Kuur Natuur en Cultuur.

 

Van kiezelweg tot hoogwatergeul

1845 – 1847    Aanleg van de kiezelweg 1e klasse tussen Venlo en Nijmegen

1853                Stoombootdienst Venlo Rotterdam opgericht (N.V. Bergerboten) Deze raderboot (de raaierboët) doet ook Arcen aan. Op zaterdag marktboot v.v. naar Venlo.

1883                Spoorlijn Venlo Nijmegen geopend. Postwagen Venlo – Nijmegen uit de roulatie.

1883                2 augustus. Telefoonverbinding Venlo Arcen gereed. Er kunnen telegrammen verzonden worden via het telegraafkantoor van Venlo. Telefoneren is pas mogelijk na 1900.

1912                Velden krijgt telefoon. Centrale stond bij Vosbeek

1913 – 1920    Kanalisatie van de Maas. Schepen tot 2000 ton konden nu over de Maas.

1913                Tramlijn MBS Venlo Nijmegen geopend. De locomotief heette het “Strijkijzer”. Op 17 november 1944 rijdt de laatste tram. Op het traject kwamen de bussen van de Zuidooster.

1920               Asfaltering van de rijksweg. De fietspaden langs de rijksweg zijn van ca 1935

1929               Elektriciteit in Velden

1935               Elektriciteit in Lomm. In het Hanik pas in 1955.

1936               Elke zaterdag wordt in Arcen het huisvuil opgehaald met de “Dreksker”

1949                Elke vrijdag komt in Velden de “gemeente –vuilnisophaaldienst-kar”. Bemensing: T. v.d. Haghen en later Karel Haanen “Donker Karel”.

1950                Aanleg waterleiding. Iedereen had een pomp of put. Het Hanik kreeg pas in 1950 telefoon en in 1963 waterleiding.

1950                Aanleg riolering in Velden

1959                Aanleg dubbelbaans rondweg in Arcen

1965                Riolering en trottoirs in Lomm

1965                Aanleg A-67

1970                Aardgas in de gemeente.

1970                Begin bouw Velden-Oost

2007                Aanleg hoogwatergeul in Lomm

(foto) Het Gemeentehuis van de Mairie de Velden,

het aan de markt in Velden gelegen Scholtishuis, dat in 1969 werd afgebroken.

(foto) Het Gemeentehuis van de Gemeente Arcen en Velden, gebouwd in 1867 in de Kerkstraat in Arcen en na de 2e wereldoorlog afgebroken.

Na de 2e wereldoorlog bleek het bestaande gemeentehuis in Arcen aan vervanging toe.

Over de plaats hiervan raakte de gemeenteraad ernstig verdeeld. De Arcense raads-lieden meenden op historische gronden hierop aanspraken te kunnen maken. De Veldense raadslieden echter waren de mening toegedaan dat op basis van inwoneraantal Velden de enige juiste locatie zou zijn.

 

Op 26 juli 1946 vonden de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Van de samenstelling van de nieuwe raad zou het afhangen of het nieuwe gemeentehuis in Arcen of in Velden zou komen. De uitslag van die eerste verkiezing (Arcen-Lomm 970 stemmen/5 zetels en Velden 971 stemmen/6 zetels) werd bij koninklijk besluit echter ongeldig verklaard. Aangetoond werd namelijk dat een kiezer in Velden zijn stem had uitgebracht ná sluitingstijd van het stembureau.

 

Op 27 oktober 1947 vonden nieuwe verkiezingen plaats waarvan na intensieve campagnes in Arcen en in Velden de stemuitslag resulteerde in 6 zetels voor Arcen/Lomm en 5 voor Velden.

Dit resulteerde er in dat het nieuwe gemeentehuis gevestigd zou worden aan de Markt in Arcen, hetgeen eveneens resulteerde in de actie van enkele Veldense raadsleden om voor Velden aansluiting te zoeken bij de gemeente Venlo.

 

(foto) Het nieuwe Gemeentehuis aan de Markt in Arcen, architecten Kroppenhöller en Stoks, direct na oplevering in 1952. De Markt heette vanaf toen Raadhuisplein.

(foto’s) Fotogalerij burgemeesters, B&W 2009 en de voltallige Raad 2009.

 

Gemeentelijke organisatie

De Gemeente wordt naast het college van Burgemeester en twee wethouders, bestuurd door de gemeenteraad bestaande uit in 1839 al 7, later 11 en sinds ….. 13 leden.

In b.v. 1839 moesten 8 ambtenaren de gemeente draaiende houden, in 1955 was dit aantal nog slechts 15

. Op 1 januari 2009 was het ambtenarenkorps gegroeid naar 61 mannen en vrouwen.

Kende de gemeente in b.v. 1955 nog een begroting groot Hfl. 433.054,–, voor het boekjaar 2009 bedroeg deze € ……..

 

Herindeling: van plannen en perikelen tot fusie

Aan de fusie van de gemeente Arcen en Velden met de gemeente Venlo, per 1 januari 2010, zijn de afgelopen decennia meerdere herindelingplannen of pogingen vooraf gegaan.

 1. De eerste poging speelt rond 1950 toen met name twee Veldense gemeenteraadsleden

(Deenen en van Keeken) actie voerden om Velden los te weken van Arcen en als zelfstandige gemeente verder te gaan, of als dorp aansluiting te zoeken bij Venlo. Frustratie over de besluitvorming over het nieuw te bouwen gemeentehuis speelde hierbij een grote rol.

2) In 1970/1971 werd in het Ontwikkelingsorgaan Noord Limburg, waarin de gemeenten een samenwerkingsverband vormden, een studie geïnitieerd naar de wenselijkheid van een herindeling in Noord Limburg. De drijvende kracht hierachter was de gemeente Venlo die het noodzakelijk vond om de omliggende gemeenten, waaronder Arcen en Velden, in te lijven.

In de omringende kleine gemeenten ontstond een duidelijk protest waardoor deze eenzijdige annexatiepoging van Venlo mislukte.

 

3) De volgende poging vond plaats in het jaar 1985, ditmaal op initiatief van de Provincie. Ook nu was er geen draagvlak in onze gemeente en er werden nog grotere acties als in de begin jaren ‘70 op touw gezet. Overal verschenen stickers en posters met de tekst “Arcen Lomm en Velden bij Venlo, dat nooit!! “. Door de gemeente werd professor Derksen van de Leidse faculteit bestuurskunde ingehuurd, die een gedegen rapport op tafel legde. Mede hierdoor verdwenen ook nu de plannen in de prullenbak.

 

4) Het gegeven dat door Den Haag steeds meer taken bij de gemeente op het bordje worden gelegd, de daarbij vereiste specialisatie, optredende organisatie- en financierings- problemen, maakten na het jaar 2000 voor de kleinere gemeenten het opgaan in een groter geheel weer actueel. Ook voor de grotere gemeenten betekende herindeling of fusie voordelen. Met enige dwang van de Provincie werd het initiatief hiertoe in eerste instantie echter aan de gemeenten gelaten.

Tijdens een tweedaags “heiberaad” op 22 en 23 november 2007 in Baarlo wordt door de gemeenteraad unaniem tot een fusie besloten, waarbij Horst aan de Maas en Venlo de meest logische partners zijn. Aansluiting bij Bergen wordt niet logisch gevonden.

Na een nader onderzoek naar de partneropties Horst aan de Maas en Venlo, een drietal

informatieavonden voor burgerij en bedrijfsleven en oriënterende bezoeken van en aan

de beoogde partners, werd door de gemeenteraad tijdens een speciale raadsvergadering in de Kiésstölp Velden op 13 maart 2008 unaniem besloten samen te gaan met de gemeente Venlo.

Ditmaal natuurlijk links en rechts ook verdeelde meningen over noodzaak en of aangezochte partner, echter in tegenstelling tot eerdere periodes geen of nauwelijks protest vanuit de burgerij.

De belangrijkste oorzaak hiervan is dat deze keer gesproken wordt over een fusie tussen gelijkwaardige partners, die in goed overleg en in een rustige sfeer de aansluiting met elkaar voorbereiden.

 

De 2e Wereldoorlog

Natuurlijk was vanaf de 10e mei 1940 de oorlog merkbaar en hadden de Duitsers hun aanwezigheid en bedoelingen laten gelden, maar gechargeerd gesteld begon de tweede wereldoorlog voor de gemeente Arcen en Velden pas in 1944. Hoewel de nabijheid van het vliegveld Venlo zich wel degelijk deed gelden, greep de oorlog tot 1944 nauwelijks in het dagelijkse leven in. Opmerkelijk daarbij is de inrichting door de Duitsers van een schijnvliegveld in 1942 in Schandelo. Vanaf 1944 veranderde de situatie echter. De mannelijke inwoners werden door de bezetters gedwongen tot het verrichten van allerlei arbeid, er kwam inkwartiering en vanaf de overzijde van de Maas vond artillerie beschieting plaats. De gemeente lag in het frontgebied, hetgeen leidde tot doden en gewonden onder de burgerbevolking en aanzienlijke materiële schade.

 

10 mei 1940 – bezetting door Duitse troepen. 2 Arcense en een 1 Lommse militair

gesneuveld

1941 – bouw van een kampement aan de Maliebaan in Arcen t.b.v. de

Nederlandse Arbeidsdienst met aan de Leermarkt een exercitieterrein.

1942 – in Schandelo wordt een schijnvliegveld aangelegd

1943 – 7 Limburgse verzetstrijders worden op de Hamert gefusilleerd.

nov 1944 – artilleriebeschietingen vanaf overzijde Maas

17 nov 1944 – 15 open wagens getrokken door een tractor naar Venlo, vol met voor de

Arbeitseinsatz opgepakte mannen.

2 dec 1944 – torenspits kerk Velden wordt afgeschoten

9 dec 1944 torenspits kerk Arcen wordt afgeschoten. Veldendorp evacueert naar

Schandelo.

9 jan 1945 – evacuatie van Arcen, Lomm en Velden naar het noorden

3 mrt1945 – bevrijding gemeente door Amerikaanse troepen

 

De Maas, vriend en vijand

De Maas bracht en brengt de gemeente veel positiefs maar kan ook veel ellende

veroorzaken.

Inwoners en/of bedrijven maakten en maken hun beroep geheel of gedeeltelijk op en aan de Maas, terwijl met name de ligging van Arcen direct aan de Maas, veel dagtoeristen trekt.

Rampen waardoor de gemeente getroffen werd werden meestal veroorzaakt door de voorbij stromende Maas. Zonder schade aan te richten treedt de Maas jaarlijks, soms meerdere keren zelfs, buiten haar oevers. Bekend zijn de zware overstromingen van het dorp Arcen in januari 1926 en recent in december 1993 en januari 1995, waarbij ook de buitengebieden in Lomm en Velden door het water zwaar getroffen werden.

 

Arcen-Lomm-Velden en de Europeesche gedachte

Met de naburige gemeenten Straelen en Geldern werden door Arcen & Velden

sinds jaren reeds nauwe banden onderhouden. De gemeenschappelijke kenmerken

van deze gemeenten hebben in 1996 geleid tot een grensoverschrijdend samenwer-

kingsverband, in eerste instantie op toeristisch-recreatief gebied.

De Europeesche gedachte komt verder naar voren in de jumelage sinds 1990 met het

Duitse Salzhemmendorf en eerder sinds 1975 met het Oostenrijkse Landeck. Deze

laatste leidt sinds een aantal jaren echter een slapend bestaan.

Doel van de jumelage zijn vriendschapsbanden middels zo mogelijk jaarlijkse

uitwisselingen tussen verenigingen, maar ook tussen de gemeentebesturen.