De oude benaming van de Boerenweg en eigenlijk het hele noordelijke deel van het dorp was ”’t Veld”. Meer een veldnaam dus.

De asfaltering werd uitgevoerd pas in