Deze weg loopt vanaf het pontveer Broekhuizen naar het oosten en doorkruist de Maasstraat. De weg dankt zijn naam aan het veldkruis dat al vele eeuwen op die plaats staat. Op oude kaarten wordt het gebied al benoemd als ”Achter gen kruuts”. Het corpus, dat eind 90er jaren werd ontvreemd, is in 2011 vervangen op initiatief van stichting Heemkunde Arcen.