Tot 1950 was dit de markt, centrum van het dorp. Door de nieuwbouw van het raadhuis en de sloop van een aantal woningen werd het centrum veel ruimer. Een stuk van de Maasstraat en Kerkstraat werd hierdoor aan het plein toegevoegd. Met een raadhuis pontificaal in het midden mag de naam wel wat moderner moet men gedacht hebben. Raadhuisplein dus. Inmiddels geen raadhuis dus . . . . maar weer markt??