Het begin.

In de jaren 80 van de 20e eeuw waren enkele Arcenaren t.w. Gerrit Stappers, Jan Keltjens, Ger Litjens en Alfo van Soest er van doordrongen dat het belangrijk was om zoveel mogelijk gegevens en herinneringen vast te leggen over de oorlogsperiode 1940-1945. De gedachte hierachter was duidelijk: nu zijn er nog mensen die het hebben meegemaakt en er over kunnen vertellen. Dit resulteerde in de uitgave van een boek met de titel: Arcen, ‘n dorp in oorlogstijd. Op 27 maart 1986 werd dit op het gemeentehuis aangeboden aan de gouverneur van Limburg Dr. Sjeng Kremers. Blijkbaar werden ze er tijdens die bijeenkomst op geattendeerd dat er subsidie kon worden aangevraagd voor een dergelijk project. Dit kon echter alleen door een rechtspersoon.

Op 15 januari 1987 verscheen Gerrit Stappers dan ook bij notaris Christiaan Mulders en werd de stichting Heemkunde Arcen opgericht.

Als doelstelling staat vermeld in artikel 2:

  1. Het bevorderen van de heemkunde over Arcen en omstreken.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzamelen van gegevens over Arcen en omgeving en al hetgeen in de ruimste zijn daarmee verband houdt.

Zo is het dus begonnen.

Men ging door met het verzamelen van gegevens en met name Ger Litjens maakte er een hobby van en had het voornemen om een uitgebreide geschiedenis te schrijven over onze gemeente. Met een onverzettelijke ijver doorzocht hij kerkelijke en gemeentelijke archieven en registers tot in de verre omtrek. Helaas kon hij zijn werk niet voltooien. Ger overleed in 1996. De kinderen van Ger stelden alle gegevens ter beschikking aan de stichting. Deze maakte daar dankbaar gebruik van en in november 1996 verscheen het boek: Een bloemlezing uit de geschiedenis der dorpen Arcen, Lomm en Velden.

Enkele jaren eerder, in 1994, verscheen al het boek over het Sint Sebastianus Gilde Arcen. Alle er in voorkomende gegevens zijn ook van de hand van Ger. Het boek zelf werd samengesteld door onze voorzitter Piet Cup die in die tijd 2e Gildemeester was van het gilde.

Door overlijden en de hoge leeftijd van bestuursleden waren er een aantal jaren geen activiteiten. Jan Keltjens was het laatst overgebleven lid en inmiddels ook op leeftijd. Jan was zo’n beetje de secretaris en de penningmeester en bij hem bevond zich het archief.

In het voorjaar van 2009 nam Piet Cup het initiatief om de stichting nieuw leven in te blazen. Jan was daar erg blij mee en verleende alle medewerking. Op de bank stond een bedrag van € 70.00. Piet wist een bestuur te vormen en in dat eerste jaar zag men al kans om replica’s te laten vervaardigen van de beelden in de beide Arcense kapellen en een nieuw corpus voor het kruis aan de Kruisweg. De originelen konden worden veilig gesteld. De benodigde gelden daarvoor konden nog net bij de gemeente ontfutseld worden vlak voor de herindeling bij Venlo. Een jaar later trad de stichting weer in de publiciteit door het gratis verspreiden  van de eerste Rin welke heel positief werd ontvangen.

De stichting Heemkunde Arcen was weer springlevend!

Ben je geïnteresseerd in de verdere historie? Lees dan de jaarverslagen welke ook te vinden zijn onder de knop HISTORIE.