De Lingsforterweg is een unieke straatnaam, welke verwijst naar de gebiedsnaam Lingsfort. Momenteel zijn op het internet verklaringen – voor het tweede deel – van de naam te vinden. Deze brengen het woord “fort” in verband met het zeventiende-eeuwse Spaanse Fort Hazepoot. Zelfs op de Tranchotkaart uit 1803-1820 staat de naam “Linsfort” geschreven bij de dubbele schans van Fort Hazepoot. Dit lijkt voor de hand liggend, maar de naam Lingsfort is veel ouder en heeft niets met het fort van doen. Fort zou een afleiding zijn van het toponiem “voorde”. Een voorde is een doorwaadbare plaats in een moeras, beek of rivier. Deze landschapselementen vormen vaak natuurlijke grenzen tussen staatkundige eenheden. De voorden werden aangelegd op plaatsen waar het moeras het smalste was, zo ook bij de Lingsfort te Arcen. Daar zijn de zanden van de Maasduinen tot bijna aan de hogere gronden gestoven en bevindt zich een soort drempel in het moeras. De doorwaadbare plek werd opgehoogd tot een laag dijkje, welke in 1441 al zo breed was dat twee karren elkaar ruimschoots konden passeren. De Lingsfort maakte namelijk onderdeel uit van een belangrijke vrije handelsweg tussen Geldern, Straelen en Arcen waar Maashandel bedreven werd.

Het einde van de weg bij de grensovergang.