De Wal vormde in vroeger tijden een onderdeel van de omwalling van het dorp. De oostzijde bestond uit een verhoging begroeid met ondoordringbaar struikgewas. Deze weg sloot aan op de Kurversgraaf richting Schanstoren en aan de andere zijde aan de Graaf wat ook een gracht was richting de Maas.