De naam Hamert is afgeleid van de vroegere benaming Op den Hamer of Op den Amer. Amer is de Germaanse benaming voor een waterloop of beek. Later kreeg het de benaming als aanlegplaats voor schepen. Aan de Maas, in het verlengde van de Twistenerweg, lag een dergelijke aanlegplaats.