De Leermarkt ligt in het verlengde van de Steeg en was de verbinding naar de land en weidegronden.

De naam Leermarkt is afgeleid van 2 namen: laer of leer betekend open veld, onbebouwd land of weidegebied. Mark of marke was de naam voor de gemeenschappelijke gronden van de gemeente.

Voorbij de autoweg gaat de naam over in Zandhoekseweg. In de volksmond de Roeiewaeg. (Rode weg) De weg werd berijdbaar gehouden door er gemalen dakpannen en baksteen op aan te brengen wat een rode kleur gaf, vandaar die naam.