Deze heette in vroeger tijden de Gelderse dijk. In de Franse tijd veranderde Gelder in Gueldre en de Gelderse dijk werd dus de Guelderse dijk. Later is dit door een ambtenaar ”gecorrigeerd”. Hij maakte van de Franse ue een Nederlandse eu en zo ontstond de tegenwoordige naam ”Geulderse dijk.