Aldfaer.
Om deze gegevens gestructureerd in te voeren en vervolgens hieruit overzichten en rapporten te genereren wordt het programma Aldfaer gebruikt. Gratis te downloaden via www.aldfaer.net
Er zijn vele andere programma’s beschikbaar op internet, zoals onder andere MyHeritage en PRO-GEN. Voor een breder overzicht van de diverse programma’s, zie hiervoor: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-programma.php
In Aldfaer is op diverse wijze een overzicht te maken van een bepaald persoon. Zoals bovenstaand aangegeven kan dit met een kwartierstaat of een parenteel. Maar interessant is het ook om in het grote geheel een verwantschap te herkennen. De neven en nichten en zelfs achterneven/nichten zijn wel bekend binnen een familie, maar een generatie verder zoals een verre achterneef of nicht is niet direct bekend. Met het Aldfaer programma en met de juiste gegevens kunnen we dit in beeld brengen.

Persoonsgegevens opzoeken.
Veel van de gegevens van overleden personen zijn digitaal beschikbaar op het internet. Voorheen moest je naar het gemeentearchief om de informatie op te zoeken. En zelfs een stap verder door naar het archief in Maastricht of Den Haag te gaan.
De laatste jaren wordt alles gedigitaliseerd en gratis online ter beschikking gesteld. Op sommige websites ben je wel een bijdrage verschuldigd in de vorm van een abonnement.

Er wordt veel gebruik gemaakt van de volgende websites:

Daarnaast wordt veel informatie gehaald uit rouwkaarten (advertenties of originele kaarten) en bidprentjes. Hiervoor hebben we een eigen database opgebouwd van inmiddels 6000 bidprentjes.

Stamboom Arcen.
In 2004 zijn we begonnen met het verzamelen van familiegegevens uit de gemeente Arcen. Het begon allemaal met de families Rheiter, Timmermans en Coenders. Vervolgens begon het balletje te rollen om alle families binnen de gemeente Arcen te inventariseren. Logischerwijs komen we dan ook uit bij personen die geboren zijn in de directe omgeving zoals Lomm, Velden, Venlo En aan de overkant van de Maas met name Lottum, Broekhuizen en verder. En volgen er contacten en huwelijken van personen uit de gemeentes vlak over de grens in Duitsland zoals Straelen, Geldern en Breyell.
Het totaal aantal personen in het bestand is nu ruim 14000 personen, waarvan 30% geboren in de gemeente Arcen-Lomm-Velden.
Gezien de privacy wetgeving https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving  kan op deze website alleen informatie van overleden personen weergegeven worden. Ons totaal bestand bij de Heemkunde bevat alle gegevens tot nu toe gevonden, dus ook de gegevens van in leven zijnde personen. Deze zijn ter inzage op de computer in ons lokaal van het MFA. Maak hiervoor een afspraak met ons via het Contactformulier (rechtsboven op de webpagina).

Nieuwe informatie.
Er is altijd behoefte aan familie informatie. Van de huidige generatie zijn alleen gegevens te verkrijgen via de directe contacten. Maar jullie kunnen zelf ook een bijdrage leveren aan deze stamboom.
We hebben een gezinsformulier opgesteld en dit is te downloaden middels onderstaande knop. Vul deze in met de nodige gegevens van jullie gezin. Stuur deze vervolgens per email (met de toegevoegde bijlage in JPG of PDF) op naar mail adres: info@hkarcen.nl. Je kunt het formulier ook handmatig invullen en dan afgeven aan een bestuurslid of op maandagmiddag op ons ”kantoor” in Mfa De Schans. Zouden we erg fijn vinden.

voorbeeld van een stamboom