Tot na de oorlog liep de Maasstraat vanaf de Markt (Hotel Peters, nu Alt Arce) tot aan de Graaf. Verder noordelijk, tot bij Hotel Rooland heette het toen de Rijksweg.

Na de oorlog werden er aan de marktzijde een aantal woningen afgebroken om plaats te maken voor het nieuw te bouwen raadhuis. Hierdoor werd de markt aanzienlijk groter en werd de naam aangepast naar Raadhuisplein. De Maasstraat werd hierdoor dus nog korter. Toen in 1957 de autoweg klaar was werd de Rijksweg overgedragen aan de gemeente en werd aan de Maasstraat toegevoegd.

De voormalige ”Rijksweg”.