De naam Graaf is het dialect van Gracht. Ter bescherming van het dorp was dit in vroeger tijden ook een gracht met water welke uitkwam in de Maas. Op de hoek met de Maasstraat bevond zich in die tijd een toegangspoort tot het dorp, de Leypoort.