Deze streek kenmerkte zich tijdens en na de oorlog met een opvallend groot aantal cafés. Bijna huis voor huis had men een gelagkamer. Veelal waren ze een dekmantel als tussenstation voor het uitwisselen van smokkelwaar. Aan het einde van de Lingsforterweg is de enigste grensovergang voor alle verkeer. Via zandwegen en door de bossen kan met te voet of met de fiets de grens overschrijden.