Een toponiem is de aanduiding van een geografische locatie. Niet alleen de naam van een stad, plaats of dorp is een toponiem, maar ook de naam van een landschapselement zoals een rivier, eiland, polder, moerasgebied, bergketen of woestijn. Bron: Wikipedia.

Wij hebben het liever over een ”veldnaam” als aanduiding, niet van een straat e.d., maar van een gebied. Toen er nog geen straatnamen waren en men wilde een bepaald gebied aanduiden ontstond als vanzelf een veldnaam. Ook in Arcen hebben we talrijke voorbeelden van veldnamen. De Steening, de Martewal, de HasterdHet Egelder, de Mungel enz. Helaas raken veel van deze namen in de vergetelheid. Op oude Kadasterkaarten zijn nog veel van deze aanduidingen te vinden.

Van tijd tot tijd worden deze kaarten door het Kadaster aangepast. Wij zijn onlangs om advies gevraagd om aan te geven welke namen nog in gebruik zijn. Wij streven er naar om zoveel mogelijk van die oude aanduidingen te behouden en ook te publiceren. Hiernaast zie je een voorbeeld van een deel van een rivierkaart van het Ministerie van Oorlog anno 1849.

Recent stuurden we ons advies naar het Kadaster. Je kunt ze bekijken door op onderstaande knoppen te klikken.