Deze weg vormt een verbinding tussen de Brandemolen en de Boerenweg. Lange tijd had de weg geen officiële naam. Daar wisten de Arcenaren wel wat op te vinden. Er woonde slechts een familie met de naam Bom. Dus was het ‘t Bomspedje. (Bom’s paadje) Wordt nog steeds gebruikt.