Onze vrijwilliger, Ruud Segers, houdt zich voornamelijk bezig met deze materie. Hier volgt zijn uitleg.

Genealogie, oftewel stamboomonderzoek, is een onderdeel van de geschiedkunde die zich bezighoudt met het zoeken naar de persoonsgegevens van de voorouders. Het is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn en die dan ook de stamvader wordt genoemd. In principe begint het onderzoek in een omgekeerde volgorde via de ouders en grootouders naar de voorouders.

Er zijn diverse hoofdvormen te onderscheiden:
– Genealogie: alle nakomelingen in mannelijke lijn
– Parenteel: alle nakomelingen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn. Uitgebreide versie van de genealogie
– Kwartierstaat: alle voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn, van heden naar verleden
– Stamreeks : alle voorouders in mannelijke (patrilineair) of vrouwelijke (matrilineair), van heden naar verleden.
Een overzicht van een der hoofdvormen kan zowel in een tekstvorm als grafisch weergegeven worden.
Per persoon worden de gegevens genoteerd met familienaam, volledige voornamen en roepnaam. Met datum en plaats van geboorte. Vervolgens datum en plaats van eventueel huwelijk (wettelijk/kerkelijk) met persoonsgegevens van de relatie. Tenslotte eventueel nog de datum en plaats van overlijden met daarbij de datum en plaats van begrafenis/crematie. Aanvullend kunnen diverse feiten van de persoon worden toegevoegd, zoals beroep, religie, woonadres, opleiding etc.
Aan elk persoon wordt een vader en moeder gekoppeld. Hieruit volgen vanzelf de relaties met de andere familieleden.

Meer informatie onder de knop ”Wat doen wij”