Rabo Club Support Actie

Na het succes van vorig jaar doen we natuurlijk ook dit najaar weer mee aan de Rabo Club Support Actie.  Het vorig jaar was de opbrengst bestemd voor de financiering en het  onderhoud van deze website. Deze keer hebben we als project het ontwerpen en realiseren van mooie en duidelijke informatieborden bij de diverse historische…

Brug tussen Lomm en Lottum

Onder deze titel las u een beknopt artikel in Rin 21. De vondst van het ponton wordt beschouwd als een belangrijke en historische vondst en van belang voor de verslaglegging van wereldoorlog 2. Het ponton is, na conservering, overgedragen aan het oorlogsmuseum in Overloon. Wilt u een uitgebreid verslag hoe de ontdekking en lichting van…