Het kanon op de Schans
Pal naast de schanstoren staat sinds enkele jaren een kanon opgesteld. Het dateert uit het jaar 1786.  Waar het ooit dienst heeft gedaan is niet bekend. Symbolisch is het gericht op Venlo want de geschiedenis leert ons dat de vesting Arcen in vroeger tijden vele malen is bestormt door ”die van Vendeloo”.  Door het vele gebruik, nee niet het schieten maar het gebruik als foto object met de kinderen er bovenop, was de verflaag flink afgesleten. De oranje grondverf begon te overheersen.  Op ons verzoek heeft schilder Sjaak Janssen er zich over ontfermd. ‘n Dagje schuren, twee dagen grondverven en een dag aflakken en het is weer als nieuw!  De vijand is welkom! Sjaak bedankt!

Klik op de foto voor een uitvergroting.