2022

Ook een archeologisch speerpunt in Lomm.

Wie eens een heilige plek uit de prehistorie wil bezoeken, kan sinds 15 februari met z’n mobiele telefoon terecht in Lomm. Daar is op het kruispunt tussen de Haagbeek en de Kapelstraat  een splinternieuw ‘Archeologisch Speerpunt’ onthuld. Dat is een landmark in de vorm van een speer. Voorbijgangers duiken met behulp van augmented reality gratis in het rijke verleden van de plek. Het speerpunt maakt deel uit van een compleet nieuwe Archeo Route die Zuid- met Noord-Limburg verbindt.

ARCHEO ROUTE LIMBURG LEIDT OOK DOOR LOMM
Limburg is archeologisch gezien de rijkste provincie van Nederland.

Voor bodemvorsers is het simpelweg een ware snoepwinkel. Vandaar dat er een Archeo Route Limburg is
uitgestippeld die langs tal van interessante vindplaatsen leidt. Ze zijn herkenbaar in het landschap gemaakt middels speerpunten. Deze roestig ogende speerpunten zijn gemaakt van cortenstaal.
In Lomm komt men uit bij een zogeheten cultusplaats en een groot grafveld uit de Middenen Late IJzertijd (400 tot 12 voor Christus). De cultusplaats was een heiligdom in de open lucht waar overledenen hun laatste rustplaats kregen. Een sacrale plek vlakbij de Maas. Het heiligdom was uitsluitend toegankelijk vanaf de zijde van de Maas als scheiding tussen de levende en dode wereld. Er zijn crematieresten en houtskool aangetroffen van zo’n 60 graven. Er zijn ook grafoffers uit de Romeinse tijd aangetroffen waaronder een spiegeltje voor een overleden vrouw, en daaruit blijkt dat hier tot in het begin van onze jaartelling, begravingen hebben plaatsgevonden. Het is een van de grootste grafvelden uit de late ijzertijd in Nederland. De vondst werd door archeologen gedaan voorafgaande aan de aanleg van de hoogwatergeul (2007-2008). De locatie is onderdeel van Ode-aan-de-Maas en bevindt zich bij strand Lomm. Middels een ritueel van voor de jaartelling werd dit speerpunt op de ijzig koude dinsdagmiddag van 15 februari jl. ingezegend. Overigens liggen nabij deze plek de restanten van De Watermolen van Lomm. De molen is volgens datering gebouwd in de 16e eeuw aan de Haagbeek, ongeveer ter hoogte waar deze in de Maas uitmondt. Thans loopt hier de Liveldweg. Direct ten westen van de molen lag een woonhuis van baksteen, vermoedelijk het muldershuis. Ook zijn tijdens archeologische opgravingen restanten van onder andere een waterput en een baksteenoven gevonden. Momenteel resten allen nog de fundamenten van de verschillende gebouwen. Het geheel van de vondsten geldt als rijksmonument. Kijk ook op www.archeoroutelimburg.nl. Scan ook de QR-code (zie foto) om het hele verhaal te zien en te beluisteren.
(Bovenstaande tekst overgenomen uit:De Kapper”, februari 2022)

 

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment