Archeologisch onderzoek Koestraat

Op 22 april j.l. vond er een archeologisch onderzoek plaats op het terrein in de Koestraat van het voormalig Chinees restaurant. E e a. is verplicht bij een grondtransactie. Van het bureau RAAP dat het onderzoek verrichtte ontvingen we enkele dagen later het eerste, voorlopige, verslag van hun bevindingen. Chronologisch en op hoofdlijnen. Op het…