2022

Op 22 april j.l. vond er een archeologisch onderzoek plaats op het terrein in de Koestraat van het voormalig Chinees restaurant. E e a. is verplicht bij een grondtransactie.

Van het bureau RAAP dat het onderzoek verrichtte ontvingen we enkele dagen later het eerste, voorlopige, verslag van hun bevindingen. Chronologisch en op hoofdlijnen.

  • Op het achter-terrein enkele losse stukken vuursteen, daterend uit de vroege en midden steentijd, pakweg 12-7000 jaar geleden. In de omgeving zal vast en zeker een kampement hebben gelegen.
  • Hier ook enkele scherven en een spoor (ondiepe kuil) uit de ijzertijd. Dit wijst op een nederzettingsterrein. Omdat we in diverse sleuven het diepste niveau niet hebben bereikt omdat we op een hoger niveau ook al sporen hebben gevonden, is niet te zeggen hoe groot dit terrein was en hoe intensief het is gebruikt.
  • Midden op het terrein diverse brede maar ondiepe greppels parallel aan de Koestraat. Deze zijn oversneden door de voormalige perceelsgrens haaks op de Koestraat. De greppels lijken alle vrij lang in gebruik te zijn geweest getuige de keramiek vanaf pakweg de 12e tot in de 19e eeuw. Ook hier dus aanwijzingen voor een redelijk oude bewoning/gebruik van het dorp.
  • Aan de Koestraat zelf nog twee oude gebouwen. Beide staan op het kadastrale minuutplan en bestaan dus al in de vroege 19e eeuw:
  • Het oostelijke pand heeft een fundering gedeeltelijk uit mergelstenen die speciaal voor dit pand lijken te zijn gekocht, vermoedelijk in Maastricht (St. Pietersberg). Echter, ook muurwerk uit baksteen. Dit was verdwenen, maar de uitbraaksleuven met het baksteenpuin tekenden zich nog goed in de bodem af. Vraag is waar de achtergevel is geweest. Mogelijk hebben we die te pakken gehad in de sleuf, maar de vraag is dan wat twee uitbraak-achtige sporen hier achter betekenden: was het pand ooit langer in zuidelijke richting of is het ooit verlengd of juist ingekort? Ouderdom: altijd lastig zonder veel vondsten. Ik vermoed ergens tussen 1500 en 1700/1800 in. Op diepte op het achtererf lijkt nog een diepere greppel te hebben gelegen, die we nog in een profielputje vonden. De grijze kleur wijst op een behoorlijke ouderdom, mogelijk zelfs ouder dan pakweg 1500.
  • Het westelijke pand lijkt vrijwel even diep te zijn geweest, alleen was hier alleen maar baksteen gebruikt (althans: in de fundering). Nog juist de onderste baksteenlaag daarvan was bewaard gebleven. De baksteenmaten wijzen op een datering van na de 15e eeuw, maar dat verbaast me niets. We moeten de vondsten nog gaan verwerken, goed bekijken en dateren.
  • De foto die de heemkundekring van dit pand heeft, (zie afbeelding links, redactie) is een waardevolle toevoeging en zou ik graag gebruiken in het rapport. Komende tijd zit ik in het veld en er moet nog worden afgestemd op welke manier het onderzoek wordt uitgewerkt. Ik hoop echter voor de zomervakantie een eerste versie aan de gemeente en opdrachtgever te kunnen aanleveren. Ik zal vragen of jullie ook een exemplaar kunnen krijgen.

 

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment