2024

Vrijwilligers (M/V) gevraagd voor de ‘’Aezel’’ werkgroep!
Heb je belangstelling voor de historie van Arcen en de personen die vroeger in de omgeving woonden en werkten? Heb je een paar uur per week de tijd en wil je graag een bijdrage leveren door dit met moderne middelen in te voeren. Dan ben je zeer welkom bij onze werkgroep ‘’Aezel projek’’.
Aezel staat voor “Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”. Met als doel de erfgoed informatie van mens en goed te digitaliseren en beschikbaar te stellen aan een groot publiek.

Onze deelname hierin is om de historie van Arcen (Lomm en Velden), welke al fysiek middels scans beschikbaar is, in Excel te verwerken. Als vrijwilliger voeren wij het typewerk uit. De Aezel organisatie verzorgt de verwerking van de gegevens tot en met de publicatie op het internet.
Te beginnen in 1843 en zo verder naar onze tijd tot 1970. Zo dragen we bij aan het grote gebeuren van Aezel in Limburg en Noord-Brabant. Een project van vele jaren dat ondersteund wordt door de gemeentes en provincie. Hiermee willen we de gemeenschap per persoon van “de wieg tot het graf” in beeld brengen. En niet alleen de personen maar ook de percelen waarop ze hebben gewoond en geleefd.
Qua expertise en bestanden is er reeds het een en ander aanwezig binnen onze groep en in ons archief. De Aezel werkgroep bestaat nu uit 4 personen en deze willen we graag uitbreiden.
Heb je een paar uur per week de tijd en de interesse om de historie van de gemeente op jouw computer/laptop in te voeren, dan kunnen we je inzet goed gebruiken. In principe kan dit allemaal vanuit je eigen werkplek thuis. Daarnaast is er ook de gelegenheid om dit samen met collega’s te bespreken in het MFA. Eventuele kosten worden vergoed.
Vereisten zijn grote nauwkeurigheid, goed om kunnen gaan met Excel. Nauwkeurigheid heeft vooral ook te maken met het lezen van de oude handschriften, geduld hierbij is een schone zaak. En al doende leert men. Bepaalde typevaardigheid is wel gewenst. Maar alles op je eigen tempo. Vooral plezier hebben in het verwerken van de gegevens is belangrijk.
Heb je interesse? Laat het ons even weten via: secretaris@hkarcen.nl. Alles is nog vrijblijvend. Je kunt ook op de maandagmiddag (14-16 uur) in het MFA een kijkje komen nemen hoe het werkt en je verder laten informeren.
In het nieuwe jaar zijn we vanaf maandagmiddag 9 Januari weer aanwezig in het MFA (bij de open inloop boven).
Kijk zeker even op www.aezel.eu
Het bestuur.
P.S. Je hoeft er niet voor in Arcen te wonen.

Vind voorouders en informatie over dorp/stad in AEZEL, de grootste genealogische en kadastrale databank voor ONLINE stamboomonderzoek en onderzoek naar de geografische historie in de Nederlandse provincie Limburg, samengesteld door vrijwilligers in samenwerking met heemkundeverenigingen en archieven.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment